fbpx

Privacyverklaring

Als er iets is wat ik belangrijk vind, dan is het jouw privacy. Ik wil dat jij met de volste vertrouwen gebruikt kunt maken van www.digital-roadmap.nl en mijn diensten. Daarom lees je in deze privacyverklaring welke gegevens er worden verzameld, hoe deze worden opgeslagen en waarom. Jouw gegevens deel ik nooit met derden, tenzij mij dit wettelijk verplicht wordt. Deze privacyverklaring is bedoeld voor iedereen die www.digitalroadmap.nl bezoekt.

Contactgegevens

Digital Roadmap is een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 57998442 Digital Roadmap t.a.v. Danique Plaatzer Kloosterhof 6 4273 DX Hank www.digital-roadmap.nl danique@digital-roadmap.nl Deze privacyverklaring is van 14 januari 2020

Welke gegevens ik verzamel

Hieronder volgt een overzicht van welke gegevens Digital Roadmap verzamelt:
 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • KvK-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt in bijvoorbeeld telefonische correspondentie of via e-mail
Digital Roadmap verzamelt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van deze website en/of mijn diensten. Je verstrekt deze gegevens zodra je een e-mail verstuurt, een formulier op de website invult of een reactie achterlaat onder een blogpost. Deze persoonsgegevens zijn: je opgegeven naam en/of bedrijfsnaam, je e-mailadres, je telefoonnummer, je website en je IP-adres. Ga je een overeenkomst met Digital Roadmap aan, dan wordt er ook om je KvK-gegevens, adresgegevens en bankrekeningnummer gevraagd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Digital Roadmap verwerkt

Digital Roadmap heeft niet de intentie gevoelige of bijzondere gegevens te verzamelen, tenzij deze met een reden en actief wordt verstrekt aan Digital Roadmap. Ook verzamelt Digital Roadmap geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben verkregen van een ouder of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Daarom raad ik ouders ook altijd aan om betrokken te zijn bij online activiteiten van kinderen, om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Digital Roadmap zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact met mij op via danique@digital-roadmap.nl. Dan kan ik deze informatie verwijderen.

Waarom en met welk doel verwerkt Digital Roadmap jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Omdat het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Om contact met je op te kunnen nemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail) indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Voor het naleven van een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte.
 • Voor het afhandelen van jouw betaling aan Digital Roadmap.
 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven, e-books en andere freebies.
 • Je te informeren over wijzigingen in diensten en services.
 • Voor het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website en dienstverlening van Digital Roadmap te kunnen verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Digital Roadmap neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Hoe lang digital roadmap jouw persoonsgegevens bewaart

Digital Roadmap bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Ik hanteer daarbij de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • Je bedrijfsnaam: 7 jaar in Je voor- en achternaam: 7 jaar na afronding van de overeenkomst, in verband met de administratie voor de Belastingdienst.
 • Je bedrijfsnaam: 7 jaar in verband met de Belastingwetgeving. Je bedrijfsnaam is nodig voor het afhandelen van jouw betaling aan Digital Roadmap. danique@digital-roadmap.nl www.digital-roadmap.nl 3
 • Je adresgegevens: 7 jaar na afronding van de overeenkomst, in verband met de administratie voor de Belastingdienst.
 • Je KvK-gegevens: 7 jaar in verband met de Belastingwetgeving. Je KvK-nummer is nodig voor het afhandelen van jouw betaling aan Digital Roadmap.
 • Je telefoonnummer: 7 jaar na afronding van de overeenkomst, in verband met de administratie voor de Belastingdienst.
 • Je e-mailadres: 7 jaar na afronding van de overeenkomst, in verband met de administratie voor de Belastingdienst.
 • Je IP-adres: 1 jaar vanaf jouw laatste websitebezoek. Deze gegevens worden bewaard om de website te verbeteren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
 • Je bankrekeningnummer: 7 jaar na afronding van de overeenkomst, in verband met de administratie voor de Belastingdienst.
 • Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt in bijvoorbeeld telefonische correspondentie of via e-mail: 7 jaar na afronding van de overeenkomst, in verband met de administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Digital Roadmap verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst en daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om eerder gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Digital Roadmap. Hiervoor dien je een schriftelijk verzoek te mailen naar danique@digital-roadmap.nl.

Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door jou in persoon is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zijn gemaakt om jouw privacy te waarborgen. Binnen vier weken reageer ik op jouw verzoek.

Gegevensoverdraagbaarheid

Tevens heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek in kan dienen om de persoonsgegevens die Digital Roadmap van jou heeft door te sturen naar een door jou genoemde persoon of organisatie.

Een klacht indienen

Ik wil je erop wijzen dat je altijd de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je van mening bent dat Digital Roadmap niet juist met jouw persoonsgegevens omgaat.

Cookies

De website van Digital Roadmap maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw device waarmee je de website bezoekt. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de juiste technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website zo goed mogelijk werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je zelf alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Digital Roadmap maakt op de website alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven geen inzicht in het gebruik van de website van Digital Roadmap. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik geen voorafgaande toestemming van jou te vragen.

Beveiliging

Digital Roadmap neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus. Daarom neem ik ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met danique@digital-roadmap.nl. Tevens maakt Digital Roadmap gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen.